Announcements

Important announcement

Simula ika-1 ng Mayo 2021, ang bagong tanggapan ng Konsulado Heneral ng Pilipinas ay matatagpuan sa Suite 100, 1001 1st Street SE Calgary, AB T2G 5G3.

Ang oras ng tanggapan ay mula ika-siyam ng umaga (9:00 AM) hanggang ika-apat ng hapon (4:00 PM).

Kailangang kumuha ang lahat ng passport applicants ng appointments sa passport.gov.ph.

Ang mga applicants para sa non-passport services, kagaya ng Special Power of Attorney, Affidavit, Authentication of Documents, ay kailangang kumuha ng appointments sa http://www.calendly.com/yycpcg/nonpassport.

Ipapatupad ng Konsulado Heneral ang no appointment, no entry policy.

Ang mga application para sa non-passport consular services ay maaari pa ring ipadala sa Konsulado Heneral sa pamamagitan ng koreo (mail). Pakibasa ang requirements sa website na ito.

Other Announcements

  • Announcement

    Effective October 1, 2018, PCG, Calgary will only accept passport applicants with booked appointment and with complete documentary requirements

  • Notice

    Applicants are reminded not to arrive at the office building before 9:00 AM. The PCG office is open to the public from 9:00 AM to 4:00 PM, Monday to Friday.